Forside

Aarhus Folk Festival

Aarhus Folk Festival (AFF) er et nyt årligt tilbagevende initiativ, opstartet af en gruppe mennesker centreret omkring Aarhus-spillestedet Gyngen og booking-bureauet Folk booking Denmark.

trolska
Hoven Droven
Mynsterland
tidsted

Tid og sted

Festivalen skal være en årlig begivenhed i den første uge i oktober – med kulmination i weekenden (anden weekend i oktober). Første festival afvikles i 2016 i og omkring uge 40 med spillestedet Gyngen som omdrejningspunkt og med inddragelse af andre spillesteder og lokationer – og andre aktørers relevante arrangementer. Alle aktiviteter vil fremgå af det samlede program og vil blive markedsført under navnet Aarhus Folk Festival.

vision

Vision

Aarhus Folk Festival har fokus på etableringen af en årlig folk/roots festival – men ser også festivalorganisationen som et muligt samlende og formidlende element i det aarhusianske musikliv, der på sigt kan arbejde, koordinere og skabe events hele året.

Visionen er (1) at udbrede kendskabet til folkemusik/traditionel musik og dens beslægtede former, (2) at udvikle og styrke de folkemusikalske vækstlag i Aarhus, (3) at blive et samlende element for de aarhusianske folkemusikaktører.

repogevent

Repertoire og eventformer

AFF har fokus på koncerter på højt kunstnerisk niveau indenfor dansk, nordisk, europæisk og nordamerikansk musik, men der kan også inddrages roots- og verdensmusik, singer-songwritere, crossover-projekter samt lokale traditionelle musik- og dansemiljøer. Udover regulære scenekoncerter er målet også at tilbyde udviklingsprojekter, workshops, jam sessions, traditionel dans og anden vidensformidling. Et konkret udviklingsprojekt i 2016 er fx et samarbejde med Århus Sangskriverværksted. Et andet tiltag vil være skabelsen af et levende musikmiljø i samarbejde med unge fra ROD.

piggy

Økonomi

Gyngen er støttet af Aarhus Kommune og Statens Kunstråd til at afholde koncerter indenfor folkemusik, roots- og verdensmusik. Aarhus Folk Festival rækker dog langt ud over Gyngens normale aktiviteter – og statens og kommunens støtte til Gyngen er derfor ikke indregnet i budgettet. Økonomien på de andre tilknyttede spillesteder er som udgangspunkt ikke et anliggende for festivalen.

organisation

Organisation

Aarhus Folk Festival arrangeres og koordineres af en arbejdsgruppe og med Foreningen Kulturgyngen som juridisk og økonomisk ansvarlig. Afhængig af erfaringerne fra denne første festival kan AFF herefter evt. etableres som en selvstændig forening.

Arbejdsgruppen 2017 repræsenterer en bred viden om musik/folkemusik og organisering af folkemusik og kultur: Mianne Høj – booking- og teknikansvarlig på Gyngen. Tina Sønderskov Sørensen – administrativ medarbejder på Kulturgyngen. Søren Christensen – leder af bookingbureauet Folk booking Denmark. Jonathan Fjord Bredholt – musikstuderende på Det Jydske Musikkonservatorium i Aarhus.